Stansing av metall

Verktøymakeren former og framstiller ulike produkter etter våre kunders bruksbehov og unike spesifikasjoner gjennom stansing av metall. Våre erfarne og dyktige fagarbeidere hjelper våre kunder gjennom hele prosessen, fra idé og skisse, til produktet er klart for produksjon og helt fram til ferdig levering. Vi har full kontroll på hele produksjonsprosessen gjennom vårt eget verksted, og justeringer underveis er derfor ingen problem. Verktøymakeren tilbyr også vedlikehold og skaffer enkelt reservedeler.

Fullautomatiske stanselinjer sikrer høy produksjonskapasitet. Presselinjene stanser ut, former, bøyer og gjenger produkter i flere framflyttede steg. Våre automatiske stanselinjer gjør anleggene fleksible og dermed ideelle for produksjon av både prototyper og små og store produktserier. Ved at vi kan kjøre produksjon med ubemannet drift, klarer vi å benytte ressursene på den mest effektive måten, og med det holde kostnadene så lave som mulig. Våre kunder kan være sikre på at de alltid får den beste og mest effektive løsningen tilpasset produkt og behov, til best mulig pris.

Høy fagkunnskap – stansing av metallstansing av metall

Våre ansatte på Verktøymakeren har høy fagkunnskap og lang erfaring. Vår fagkompetanse kombinert med det velutstyrte verkstedet vårt, gjør Verktøymakeren til ditt beste valg når det gjelder stansing av metall. Vi har full kontroll på kvaliteten i alle ledd av produksjonen, og vi finner alltid en kostnadseffektiv løsning fra første skisse til håndfaste prøver og prototyper. Produktene vi produserer blir kontrollert og eventuelt testet før de avleveres til kundene.

Verktøymakeren er opptatt av å finne de beste løsningene og skape en kostnadsbesparende produksjon, som alltid kommer våre kunder til gode i form av rimelige deler. I samarbeid med kunden planlegger vi hvordan vi best griper an hvert nye produkt, og hvordan vi på best mulig måte kan dekke kundenes behov. Konstruksjonen av et produkt er helt avgjørende for om det vil fungere optimalt til tiltenkt bruk, og våre dyktige konstruktører bidrar ofte med å finne de beste løsningene og forenkle komplekse former uten at det går utover kvaliteten.

Moderne produksjonsutstyr

Vår moderne maskinpark gir oss muligheten til å produsere produkter som stanseverktøy, jigger, armaturer og liknende med stor grad av nøyaktighet og repeterbarhet siden vi benytter CAD CAM (DAK/ DAP) system. Vi benytter oss av konvensjonell stansing av metall fra eksenter- hydraulikkpresser, og i monteringsavdelingen settes alle komponentene sammen til komplette enheter.

Vi har også presselinjer for kjøring av følgesnittverktøy, også kalt progress tool for coilproduksjon. Kvalitetssjekk av produktene foregår kontinuerlig under produksjonen for å sikre kundene riktig kvalitet. I tillegg kjører vi serieproduksjon i våre CNC-styrte fresemaskiner, og tilbyr industrivasking og gradtromling av deler.

Fordeler med stansing av metall

Stansing av metall kan brukes for å forme alle typer metall ved hjelp av presskraft eller slagkraft. Ved å forme metallet på denne måten kan vi slå gjennom flere millimeter tykke materialer. Ved stansing som metode trenger man ikke å bruke varme, og teknikken kan derfor brukes på de fleste typer materialer.

Verktøymakerens ansatte jobber kontinuerlig med å holde seg oppdatert på den nyeste teknologien, slik at produksjonen alltid oppfyller kvalitetsmålene. Kombinert med den lange erfaringen og høye fagkunnskapen kan kundene alltid være trygge på at de får presentert det aller beste markedet har å tilby. Ved å delta aktivt i den problemløsende og utviklende delen av virksomheten kan Verktøymakeren tilpasse produktene etter kundenes unike spesifikasjoner, og vi behandler selvfølgelig disse opplysningene og spesifikasjonene konfidensielt.

Kvalitet, kostnad og kundetilfredshet

Vi selger og produserer vårt eget populære produkt, Lindefjeldvinkelen, men utenom det er alt vi produserer i stansing av metall etter kundenes spesielle spesifikasjoner og individuelle behov. Vi leverer til en stor og variert kundegruppe i mange ulike bransjer i hele Norge, som for eksempel byggebransjen, elektromekanisk industri, skogdrift, dør- og vindusprodusenter, oljeindustri, prosessindustri, veisikring (Safe Road), veiskjær (Nordic Roads) og emballasjeindustri, og tilbyr vakuumforming, ledningsklammer, ekstruderingsdyser og beslag.

Uansett hva vi skal produserer i stansing av metall og for hvem, kan prosessen fra skisse til produksjon være en kostbar og lang affære. Verktøymakerens erfarne konstruktører kan bidra med å tegne 3D-modeller etter kundens idé og bruksbehov, samtidig som vi hele tiden passer på at vi tilbyr de mest effektive og kostnadsbesparende måtene å fremstille produktet på. Dette gjøres først og fremst gjennom å utvikle nødvendige prototyper før vi setter i gang med masseproduksjon av et produkt.

Det å kunne studere en fysisk prototype på nært hold fra alle mulige vinkler, og teste funksjonaliteten, avdekker raskt mulige feil eller mangler. På den måten unngår vi å produsere masse produkter som ikke fungerer optimalt. Prototypen vil også gi oss den informasjonen vi trenger for å bestemme den beste fremgangsmåten når produktet skal produseres.

Verktøymakeren tilbyr full pakke fra start til mål, og enda litt til, for å sikre at alle våre kunder kan nyte godt av vår lange og brede erfaring. Vi produserer produkter og tilbyr løsninger med utgangspunkt i våre kunders behov og alltid med fullt fokus på kvalitet, kostnad og kundetilfredshet. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hva vi kan tilby din bedrift.