Verktøymakren AS

Åpenhetsloven

Vi merker oss at hovedformålet med Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven innebærer at virksomheter må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og det arbeidet virksomheten gjør for å sikre at det blir gjort.

Det vedtas derfor at: 
Verktøymakeren AS skal overholde pliktene som følger av åpenhetsloven. 
Det skal gjennomføres aktsomhetsvurderinger som omfatter leverandørkjeder og forretningsforbindelser i alle deler av virksomheten. 
Prinsippene om ansvarlighet og et anstendig arbeidsliv skal innarbeides virksomhetens styrende rutiner med tilhørende dokumenter. 
Rutiner for håndtering av informasjonsplikten skal etableres sammen med løsninger for registrering av negative konsekvenser, tiltak og gjenoppretting. 

For styret er det særlig viktig at:
Ledere og beslutningstakere i virksomheten er bevisst sitt ansvar og blir godt kjent med virksomhetens påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 
• Ansvarligheten resulterer i et kontinuerlig målrettet arbeid. 
• Tiltak gjennomføres som planlagt, følges opp og reduserer faktisk eller mulig negativ påvirkning. 
• Det er full åpenhet om tiltak og hvordan de virker. 
• Det sørges for gjenoppretting dersom en skade skjer. 

Lillesand

Behandlet og vedtatt i styremøte 29/4 2024 

Thor Bylund
Daglig leder

Stor bransjeforståelse

Har du spørsmål om våre tjenester eller produkter?

Vi er klare til å svare på alle dine spørsmål.

Generelle henvendelser

Bilde av Thor - Verktoymakeren.no
Thor Bylund
tby@verktoymakeren.no

CNC-fres-henvendelser

Bilde av Espen - Verktoymakeren.no
Espen Larsson
ela@verktoymakeren.no

Gnist-henvendelser

Bilde av Dag - Verktoymakeren.no
Dag Christiansen
dag@verktoymakeren.no

Plast-henvendelser

Bilde av Tor Børge - Verktoymakeren.no
Tor Børge Bjørkestøl
tbb@verktoymakeren.no