Personale

Thor Bylund, daglig leder
Fagbrev verktøymaker 1983. Teknisk fagskole. Konstruksjon på AutoCad og SolidWorks.
Tlf. 913 60381 tby@verktoymakeren.no

Dag Christiansen, operatør tråderosjon og økonomi
Fagbrev verktøymaker 1994. Utdannelse som maskintekniker. Erfaring fra CNC maskiner. Økonomiansvarlig, og hovedansvaret for tråderosjon. Programmerer maskinene på PEPS.
Tlf 4590 2335 dag@verktoymakeren.no

Espen Larsson, leder CNC avdeling
Fagbrev maskinarbeider 2000. Maskinering / CNC programmering og operatør. Bruker av EdgeCam
Tlf. 4590 2336 ela@verktoymakeren.no

Tor Børge Bjørkestøl, avdelingsleder plast
Fagbrev verktøymaker 2000.
Tlf. 4885 5833  tbb@verktoymakeren.no

Bjørnar Christiansen, verktøymaker (og maskinist)
Fagprøve 1992. Operatør plastavd./ verktøymaker.

Elvedin Jareb, CNC-operatør
Ansatt februar 2015.

Arne Jonny Aas, verktøymontør og «potet»
Ansatt mai 2019.

Christoffer Tveit Pettersen, børsemaker, CNC operatør og «potet»
Ansatt august 2019.