Personale

Thor Bylund, daglig leder
Fagbrev verktøymaker 1983. Teknisk fagskole. Konstruksjon på AutoCad og SolidWorks.
Tlf. 913 60381 tby@verktoymakeren.no

Dag Christiansen, operatør tråderosjon (økonomi)
Fagbrev verktøymaker 1994. Utdannelse som maskintekniker. Erfaring fra CNC maskiner. Økonomiansvarlig, og hovedansvaret for tråderosjon. Programmerer maskinene på PEPS.
Tlf 4590 2335 dag@verktoymakeren.no

Espen Larsson, maskinarbeider (teknisk)
Fagbrev maskinarbeider 2000. Maskinering / CNC programmering og operatør. Bruker av EdgeCam
Tlf. 4590 2336 ela@verktoymakeren.no

Tor Børge Bjørkestøl, avdelingsleder plast
Fagbrev verktøymaker 2000.
Tlf. 4885 5833  tbb@verktoymakeren.no

Bjørnar Christiansen, verktøymaker (og maskinist)
Fagprøve 1992. Operatør plastavd./ verktøymaker.

Kjell Pettersen, verktøymaker
Fagbrev siden 1973.

Kjell Aas, verktøymaker
Fagbrev siden 1974.

Elvedin Jareb, maskinarbeider
Ansatt februar 2015.
Arne Jonny Aas, «potet»
Ansatt mai 2019.
Christoffer Tveit Pettersen, børsemaker
Ansatt august 2019.